Karijera u Bambiju

Kompanija Bambi predstavlja jaku, dobro organizovanu, tržišno orijentisanu kompaniju koja se brzo razvija i koja zapošljava 1.074 visoko profesionalnih i posvećenih pojedinaca koji rade u Beogradu, koji predstavlja kompanijsko sedište kao i u četiri fabrike smeštene u Požarevcu i Vršcu.

Nameru da postane vodeća konditorska industrija na Zapadnom Balkanu, kompanija BAMBI će postići sistematskim razvojem i poboljšanjem znanja i veština svojih zaposlenih putem treninga i kroz povećanje njihove radne motivacije putem poboljšanja radnih uslova.

Mi kao kompanija prepoznajemo naše dužnosti prema zaposlenima kroz osmišljavanje politika i procedura koje obezbeđuju inherentno poštovanje ljudskih prava kao i konstantno učenje i profesionalni razvoj naših zaposlenih.

Trenutni poslovi

Ukoliko smatrate da posedujete kvalitete koji bi mogli da dodaju vrednosti kompaniji BAMBI, molim Vas da pošaljete Vašu biografiju/CV za našu bazu podataka.
Možete se registrovati tako što ćete pratiti doleispod objašnjenu proceduru ili tako što ćete kontaktirati naše odeljenje Ljudskih resursa na hr@bambi.rs.

KONTAKT
Bambi
Đorđa Stanojevića 14/2
11070 Novi Beograd
e-mail: hr@bambi.rs

Greška: E-mail adresa već postoji u bazi.