Zaštita Životne Sredine

Time što smo se opredelili za održivi razvoj, opredelili smo se i za zaštitu životne sredine. Upravljanje zaštitom životne sredine u Bambiju ima dugu tradiciju. Od samog početka razvijamo se kao kompanija posvećena zdravom životu i čistoj životnoj sredini.

Sredinom oktobra 2004. godine pored sertifikata kojim je integrisao tri najvaznija standarda u svoje poslovanje sistem kvaliteta ISO 9001, sistem higijenske ispravnosti i kontrole rizika HACCP sistem, BAMBI je dobio i sertifikat sistema zastite zivotne sredine ISO 14001.

Primena ovog standarda znači da:

 1. Poštujemo nacionalne zakonske propise o zaštiti životne sredine i druge propise
 2. Da smo definisali politiku zaštite životne sredine
 3. Da smo se opredelili za kontinuirana poboljšavanja i prevenciju zagadjivanja
 4. Da imamo sistemski način upravljanja zaštitom životne sredine doprinoseci optimalnim rezultatima
 5. Da imamo vlastitu dobru praksu upravljanja zaštitom životne sredine

Obaveza svakog zaposlenog u Koncernu je da svoje aktivnosti obavlja u skladu sa načelima politike kvaliteta i zaštite životne sredine i da da svoj doprinos njenoj realizaciji.

Bambi – Banat se pridružio projektu "Čistija proizvodnja u Srbiji"

U proleće 2009 godine Bambi - Banat se pridružio nacionalnom projektu "Čistija proizvodnja u Srbiji" sa još drugih 10 kompanija. Potpisivanjem ugovora zvanično je počela implementacija čistije proizvodnje u sistemu čime se nastavila dobra praksa I poštovanje ISO 14001 standarda kvaliteta.

Zvanična UN definicija "Čistije proizvodnje" je "kontinuirana primena integrisanih strategiJa zaštite životne sredine na procese, proizvode i usluge za povećanje efikasnosti i smanjenje rizika po ljude i životnu sredinu".

Pristupanjem ovom projektu naša kompanije će:

 • Obezbediti uštede kroz manje rasipanje energije i sirovina
 • Jačati operativne efikasnosti postrojenja
 • Poboljšati radno okruženje (bezbednost i zdravlje zaposlenih)
 • Bolje poštovanje zakonodavstva
 • Pripremiti se za prilagođavanje zakonodavstvu EU u tretiranju otpada
 • Doprineti životnoj sredini i očuvanju energetskih resursa

Greška: E-mail adresa već postoji u bazi.