Blagovremeno i transparentno informišemo sve zainteresovane strane, uključujući i akcionare i investitore o svim aspektima našeg poslovanja

Skupština
Vrednost akcija
Zvanični berzanski izveštaj Koncerna Bambi

Materijali na http://www.belex.rs/trgovanje/prospekt/BMBI

Bambi share values

Materijali na http://www.belex.rs/trgovanje/istorijski/BMBI

Izveštaji
Objave
Poštovani akcionari,
U prilogu možete naći Godišnji dokument o objavljenim informacijama za period od 4.april 2015. godine do 24. maj 2016. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Poštovani akcionari,
U prilogu možete naći Godišnji dokument o objavljenim informacijama za period od 1.januara 2014. godine do 8. maja 2015. godine.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Poštovani akcionari,
U prilogu možete naći Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2013. godinu.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Poštovani akcionari,
U prilogu možete naći Obaveštenje o stečenim sopstvenim akcijama.

Obaveštenje o stečenim akcijama

Poštovani akcionari,
U prilogu možete naći Ponudu za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata).

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

Greška: E-mail adresa već postoji u bazi.